Cmentarz

 

Sprawami cmentarza zajmuje się Grabarz – Jan Kasperek – tel. 797 398 469.

Przyjmuje w kancelarii parafialnej:

poniedziałki i soboty w godz. 9.00 – 10.00

Konto Parafii Poronin:

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem o/Biały Dunajec

PL 10 8821 0009 0010 0100 2899 0001

Parafia Rzymskokatolicka w Poroninie informuje w sprawach

dotyczących Cmentarza Parafialnego:

1. WSZELKIE PRACE NA CMENTARZU DOTYCZĄCE POMNIKÓW I GROBÓW MUSZĄ BYĆ UZGADNIANE NA PIŚMIE Z URZĘDEM PARAFIALNYM, A NASTĘPNIE Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ CMENTARZ (DANE NA BRAMIE CMENTARNEJ).

2. GROBY ZIEMNE POWYŻEJ 20 LAT OD OSTATNIEGO W NICH POCHÓWKU, JEŻELI NIE ZOSTANĄ PRZEDŁUŻONE I OPŁACONE BĘDĄ ODBIERANE (PRZEKOPYWANE) NA POTRZEBY NOWYCH POCHÓWKÓW. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ POMNIKÓW PO 25 LATACH OD ICH POSTAWIENIA. (Dz.U. Nr 47 art.7).

3. GROBY MUSZĄ BYĆ ZAOPATRZONE W TABLICZKI ZAWIERAJĄCE: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ DATĘ ZGONU.

4. KAŻDY GRÓB WINIEN POSIADAĆ DANE OSOBY OPIEKUJĄCEJ SIĘ GROBEM. DANE TE NALEŻY UZUPEŁNIĆ W KANCELARII PARAFIALNEJ.

5. ZABRONIONE JEST WJEŻDŻANIE NA CMENTARZ FURMANEK, SAMOCHODÓW I TRAKTORÓW (NIE DOTYCZY OBSŁUGUJĄCEGO CMENTARZ).

6. ŚMIECI NALEŻY SKŁADAĆ DO POJEMNIKÓW. WIEŃCE I TRAWĘ NA MIEJSCE WYZNACZONE KOŁO POJEMNIKÓW NA ŚMIECI.

7. OSOBA OBSŁUGUJĄCA CMENTARZ NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIEGO RODZAJU KRADZIEŻE ORAZ ZNISZCZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁY POZA JEGO PRACAMI.

SZCZEGÓŁOWY PLAN Z NUMERACJĄ GROBÓW DO WGLĄDU ORAZ UZGODNIEŃ W KANCELARII URZĘDU PARAFIALNEGO, KTÓRA JEST

CZYNNA: PONIEDZIAŁKI i SOBOTY W GODZ. 9.oo – 10.oo

WYKAZ GROBÓW – Z POWODU BRAKU OPIEKUNÓW DO PRZEJĘCIA

PRZEZ PARAFIĘ A NASTĘPNIE PRZEKOPANIA:

SEKTOR

NR GROBU

OSOBY POCHOWANE

A3

Skupień Jan +1952

A

50

Stasik Bartłomiej +

Stasik Karolina +1973

Buńda Józef +1977

A107

Rzadkosz Zofia +1970

Rzadkosz Stanisław +1982

A

148

Majerczyk Bronisław +1979

A

149

Majerczyk Helena +1991

A

151

Orzechowska Aniela

Orzechowski Józef +1956

B

89

Łaś Wiktoria +

B

105

N.N.

B

173

Majerczyk Stefania z Gierków +1964

Majerczyk Jan +1991

B

183

N.N.

C57

N.N.

C

153

N.N.

C

162

N.N.

C

168

Didyk Joanna +1976

D

55

Trudno odczytać

D

55A

Trudno odczytać + 1904

E

37

Pawlikowska Maria +

F

31

Budz +

F

183

Klimczak Bronisława +1943

Klimczak Jan +1945

F189

N.N.

F196

Łukaszczyk Jurzyk Bronisława +1945

Łukaszczyk Studniowska Antnina +1975

Łukaszczyk Franciszek Studniowski +1981

F201

Kałużowa A +1949

Kałuża Edward +1956

G

99

N.N.

I5Szynkiewicz Władysław +1965
I

44

Majerczyk Stanisław +1971

I

64A

Jarmużak Włodzimierz +2001

I81

Pawlikowski Bronisław +

I

84

Łukaszczyk Stanisław +1984

Poronin, 1 listopada 2007r.