Ogłoszenia

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04.2021r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

1. Święto Miłosierdzia Bożego, które dzisiaj przeżywamy jest nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał z tym Świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią Świętą przyjętą w tym dniu – jest to obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”. „Pragnę – powiedział Jezus do Siostry Faustyny – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,   a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

2. Dzisiaj w naszym kościele o godz. 14.30 Godzina Miłosierdzia: uczczenie Obrazu Jezu Ufam Tobie, Koronka do Bożego Miłosierdzia, zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu. Serdecznie zapraszamy.

3. Przed nami 77 Tydzień Miłosierdzia. Miłosierdzie ma być stałym elementem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka, zewnętrznym wyrazem naszej wiary.

4. We wtorek Dzień Pamięci o Zbrodni Katyńskiej.

5. W środę Święto Chrztu Polski. Jest ono dniem narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców. Chrzest miał kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego kraju. Nie da się rozłączyć przyjęcia chrztu i początków państwowości polskiej. 14 kwietnia wybrano ze względu na fakt, że właśnie tę datę wskazuje większość historyków jako dzień przyjęcia przez księcia Mieszka I chrześcijaństwa.

6. Msza Święta za zmarłych wypominanych w naszym kościele i kaplicy w piątek o godz. 18.00.

7. Za tydzień w niedzielę Msza Święta na cmentarzu o godz. 11.00.

8. Dzisiaj Rada Parafialna zbiera ofiary na renowację organów w naszym kościele. Bóg zapłać za życzliwe podejście do tej sprawy.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności

+ Józef Rzadkosz, Poronin ul. Piłsudskiego

+ Zbigniew Żygadło, Poronin ul. Tatrzańska    
Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Dobry Jezu a nasz Panie…”.

 

W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy:
 „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.                                                         
Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego.                                                 Każdy go potrzebuje tak jak życiodajnej wody.                                                                          
Niech w nas i przez nas sławi się w świecie Miłosierdzie Boże!

                                                                                    

                                                                            Ks. Stanisław Parzygnat 

                                                                                           Proboszcz