Poronin pod krzyżem na Galicowej Grapie 2019

14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, parafianie, młodzież i goście w łączności z innymi uczestnikami spotkania  „Polska pod krzyżem” modlili się za Ojczyznę w kościele parafialnym w Poroninie. Po Mszy Świętej jak co roku, wszyscy przeszli do krzyża na Galicowej Grapie. Krzyż został postawiony w 1910 roku z okazji 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, z inicjatywy Józefa Stocha – Błachuta, ówczesnego wójta.

Ksiądz proboszcz przy Krzyżu odmówił modlitwę za Ojczyznę i podziękował wszystkim za uczczenie krzyża, który góruje nad Poroninem.

Na zakończenie uroczystości wszyscy ucałowali relikwie Krzyża Świętego i odśpiewali „Boże coś Polskę”.