Harcerze z ZHR przynieśli światło betlejemskie 2020

Harcerze ze Związku Harcerzy Rzeczpospolitej przynoszą do ołtarza lampion ze światłem betlejemskim. Świeca została odpalona w grocie narodzenia Jezusa w Betlejem w Palestynie. Harcerze otrzymali Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów. Tym pięknym gestem rozpoczęła się wędrówka Światła, która potrwa do 24 grudnia.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: Światło służby. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. Aby Dzieło Boże rozwijało się na ziemi potrzeba rąk w bardzo konkretnych sytuacjach. Często jest to codzienna i niewidoczna służba, której nie da się bezpośrednio opisać. Może przybierać ona formę zmagania się ze słabościami, czy skłonnościami do złego i grzechu. To także służba Kościołowi i jego członkom. To również praca nad sobą tak, aby własnym przykładem działania zainteresować i pokazać drugiemu, kto jest dla mnie źródłem wszelkiego działania.

Betlejemskie światło dociera do kościołów, szpitali, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia było żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Dziś harcerze przynoszą światło betlejemskie do naszego kościoła, aby podzielić się z nami radością z narodzenia Pana.