Abp Marek Jędraszewski poświęcił Dom Orłów w Suchem

POŚWIĘCENIE KAPLICY BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA PODHALU – 9 sierpnia 2018r.

– Karolina Kózkówna oddała życie, broniąc swojej godności – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. sprawowanej w domu rekolekcyjnym Grup Apostolskich w Suchem koło Poronina, gdzie poświęcił kaplicę pod jej wezwaniem.

Rozpoczynając homilię, metropolita krakowski zwrócił uwagę na trzy dzielne i odważne niewiasty, które wzorem ewangelicznych roztropnych panien, cierpliwie czekały na przyjście oblubieńca: patronkę dzisiejszego dnia – św. Teresę Benedyktę od Krzyża – Edytę Stein, błogosławioną Karolinę Kózkę i Antoninę Tatar.

– Wszystkie trzy przyszły na świat pod koniec XIX wieku. Oddały Chrystusowi wierność oczekiwania i miłość, która polegała na tym, że zawierzyły Mu swoje życie.

Arcybiskup podkreślił, że życiorys każdej z nich naznaczyła tragedia i bestialstwo wojny. Błogosławiona Karolina stała się jej cichą ofiarą 18 listopada 1914 roku, kiedy broniła swojej czystości i godności dziecka Bożego.

– Wzrastała w miłości do Pana Jezusa. Taki był jej dom – przeniknięty codzienną modlitwą, uczestnictwem w Eucharystii i nabożeństwach.

Kolejną postacią była Edyta Stein, znana jako karmelitanka bosa św. Teresa Benedykta od Krzyża, niemiecka filozof pochodzenia żydowskiego. Wychowana w tradycji judaistycznej, mając 14 lat, straciła wiarę. Podczas wojny pracowała w szpitalu, gdzie na co dzień pomagała cierpiącym. Po śmierci swojego dobrego przyjaciela, podbudowana postawą jego żony, przeżyła nawrócenie. W 1921 roku, pod wpływem pism św. Teresy z Avila, poprosiła o chrzest.

– Zrozumiała potęgę wiary w Jezusa ukrzyżowanego. Zrozumiała potęgę Jego krzyża.

Metropolita dodał, że kiedy Hitler doszedł do władzy, Edyta wstąpiła do Karmelu i jako mniszka oddała się całkowicie Chrystusowi.

Zginęła zagazowana w nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz.

Trzecią postacią, która odważnie wyznawała swoją wiarę i wiernie służyła Chrystusowi była Antonina Tatar, nauczycielka, która w Suchem prowadziła społeczno – religijną działalność. Własnym staraniem, wybudowała „Dom Orłów”, dzisiejszy ośrodek rekolekcyjny. Arcybiskup podkreślił jej patriotyzm, radość z powodu odzyskania przez Polskę niepodległości i ogromne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

– Wychwalajmy Boga za jej błogosławiony zamiar, by wybudować dom dla Polskich Orłów, dla tych, którzy w sztafecie pokoleń muszą wziąć odpowiedzialność za wiarę katolicką, za Kościół i za Polskę.

Kończąc homilię, metropolita zachęcał do wdzięczności Bogu za trzy wspaniałe kobiety, które przykładem swojego życia pociągały innych na drogę wiary i miłości.

-Bogu dziękujemy za te niewiasty, które zapewne dziś znajdują się wokół Boskiego Oblubieńca i są w Jego najbliższym otoczeniu, radując się tym, że pozostały wierne Bogu i Kościołowi aż do ostatnich chwil swojego życia.

Arcybiskupowi dziękował między innymi wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch, prosząc o zachowanie mieszkańców Podhala w życzliwej pamięci i modlitwie.

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał na podstawie zaleceń Soboru Watykańskiego II zawartych w dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. Duchowa opieka nad młodzieżą była jedną z największych trosk i zaangażowania kard. Karola Wojtyły. Zadania te powierzył zmarłemu w tym roku śp. ks. prałatowi Antoniemu Sołtysikowi, który wielokrotnie wskazywał, że podstawowym zadaniem GA jest pokazanie młodym zadań jakie wypływają z przyjętych sakramentów chrztu i bierzmowania, by angażowali się w apostolstwo wśród swoich rówieśników.

Dom Orłów w Suchem koło Poronina ufundowała Antonina Tatar. Poświęcił go przed wojną kardynał Sapieha. Przez lata wykorzystywany był na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności. Dziś służy jako dom rekolekcyjny dla Grup Apostolskich. Z założenia był miejscem, w którym w duchu odpowiedzialności za Polskę i Kościół, formowano chrześcijańską młodzież. Zrujnowany w czasach komunistycznych został odbudowany a w zasadzie wzniesiony niemal od nowa staraniem i kilkuletnią pracą ks. Pawła Kubaniego Ogólnopolskiego Moderatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Diecezjalnego Moderatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży-Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Ks. Grzegorza Felusia.

Abp Marek Jędraszewski poświęcił dom i wzniesioną obok kaplicę im. bł. Karoliny Kózkówny. Metropolita spotkał się także z licznie przybyłą na uroczystość młodzieżą, która wypoczywa na formacyjnych wyjazdach na Podhalu.

Szczególnymi gośćmi abp. Jędraszewskiego były też dzieci i młodzież z łódzkiego ośrodka socjoterapeutycznego „Anielisko”, gdzie znajduje się świetlica i dom dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Podopieczni ośrodka, którym opiekują się jezuici po dziś dzień są zaprzyjaźnieni z byłym metropolitą łódzkim a aktualnym krakowskim. Prezentem dla abp. Jędraszewskiego był krótki występ dzieci.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska, Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska