Odpust ku czci św. Marii Magdaleny oraz Jubileusze Kapłańskie Księży Rodaków

Odpust ku czci św. Marii Magdaleny oraz Jubileusze Kapłańskie Księży Rodaków:
Ks. Józef Gut 40. lecie kapłaństwa
Ks. Stanisław Czernik 45. lecie kapłaństwa
Ks. Witold Kowalów 30. lecie kapłaństwa
Ka Stanisław Czernik 15. lecie kapłaństwa