Dziś kazania głosi ks. Zbigniew Lenart, misjonarz Kazachstanu i Syberii. Po każdej Mszy kwesta na misje.

Dziś rozpoczynamy duchowe przygotowanie do odpustu parafialnego. Codziennie podczas Mszy porannej i wieczornej Modlitwa przez wstawiennictwo św. Marii Magdaleny.

W piątek o 18.00 Msza Święta za zmarłych parafian.

Spowiedź św. przed odpustem w sobotę 20.lipca od 17.00 - 19.00. Zapraszamy!

W przyszłą niedzielę, 21.lipca Mszę Świętą dziękczynną za 25 lat kapłaństwa odprawi ks. Adam Garlacz, który przed laty pracował w naszej parafii.

Dziękuję p.Joannie Skupień, p. Beacie Czubińskiej oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu wyjazdu z dziećmi i młodzieżą do Energilandii. Bóg zapłać!

Dziękuję p. Stanisławowi Bafii z Suchego za transport organów - fisharminii z Krakowa do kaplicy w Białym Dunajcu.

Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Bronisława Chowańca - Lajczyk. Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie.

Gmina Poronin, GOK w Poroninie i Związek Podhalan o. Poronin serdecznie zapraszają na 49. Poroniańskie Lato, które odbędzie się w dniach od 20. - 22.lipca br. Szczegółowy program na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na plakatach. W dniu 22.lipca w godzinach 12.30 - 14.00 przejazd korowodu weselnego. Z tego powodu mogą wystąpić utrudnienie w ruchu drogowym. Dla uczestników Poroniańskiego Lata zostaną udostępnione miejsca parkingowe przy szkole w Poroninie.