Dziś odczytujemy list naszego Metropolity na rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu.

W Wielkim Poście zapraszamy na adoracja Najświętszego Sakramentum w dni powszednie od 20.00 do 21.00.Kwadrans przed zakończeniem adoracji modlimy się słowami koronki do Bożego Miłosierdzia.

Droga Krzyżowa w piątek o 7.00, 17.00 i 18.30 oraz w niedzielę po Mszy Świętej o godz.11.00.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.

W drugą niedzielę Wielkiego Postu (25 lutego) drogę krzyżową po Mszy o 11.00 poprowadzą rodziny z Suchego.  Na sumę zapraszamy także wszystkie dzieci z przedszkola wraz z rodzicami.

Rekolekcje parafialne 8, 9 i 10 marca. Poprowadzi je ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, profesor prawa rzymskiego, amerykańskiego, wykładowca na UJ w Krakowie. 

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży od 17 do 20 marca. Wygłosi je ks. mgr Adam Wandzel, katecheta z diecezji Biesko-Żywieckiej.

Droga Krzyżowa ulicą Miłośników Podhala odbędzie się 22 marca o 20.00. 

Po feriach rozpoczną się wybory do rady parafialnej, która jest ciałem doradczym księdza proboszcza. 

 25 lutego będzie zbiórka przed kościołem na pogorzelców z Murzasichla.

W związku z uzyskaną przez Gminę Poronin promesę na dofinansowanie zadania Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Poroninie.  Gmina udzieliła dotacji dla parafii na realizacje inwestycji. Dofinansowanie do inwestycji w kwocie 419 915,75 zł. pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, co stanowi 98% kwoty dotacji, natomiast udział  z budżetu Gminy Poronin wynosi 8 569,71 zł. co stanowi 2% kwoty dotacji. Parafia ogłosiła zapytanie ofertowe, gdzie wpłynęła jedna oferta od Firmy Wielobranżowej Kantek Agnieszka Gut-Gał. Umowa na wykonanie prac została podpisana 14.02.2024 r. a zakres prac obejmuje:

  • remont schodów zewnętrznych do kościoła
  • renowacja i konserwacja polichromii w prawej nawie kościoła 
  • wykonanie nowej kraty w kaplicy
  • dostawa i montaż konfesjonału oraz ławki z klęcznikiem 

Przedsięwzięcie zakończy się w listopadzie bieżącego roku.

Zapraszamy na pielgrzymkę do Rzymu, która obdędzie się w dniach od 15 do 22 września. W programie min. udział w audiencji papieskiej na Placu Świętego Piotra, Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II oraz pobyt w sanktuarium św. ojca Pio w San  Giovanni Rotondo i u św. Michała Archanioła na Górze Gargano. Zapraszamy szczególnie Związek Podhalan, Zespół Regle i chętnych parafian.