• Dziś przeżywamy VII Światowy Dzień Ubogich.
  • Ksiądz proboszcz wraz z parafianami pielgrzymuje do Gietrzwałdu. Pamiętają o nas w modlitwie i my módlmy się za nich.

  • Dziś dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu będą kwestować w ramach akcji Pola nadziei na rzecz domowego hospicjum w Zakopanem po Mszach Świętych w kościele i kaplicy.

  • W poniedziałek o 19.00 Krąg biblijny

  • 03 grudnia na Mszy Świętej o godz. 11.30 w Szaflarach zostanie ukoronowana koronami biskupimi figura Madonny Szaflarskiej.

  • Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Wiesławę Majerczyk. Wieczny odpoczywanie, racz jej dać Panie...